بازدید جناب آقای دکتر ستاری از بازی درمانی”قهرمان کوچولو”

در بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از مجموعه هاب شیراز ، از بازی درمانی”قهرمان کوچولو” در حوزه  بازی سازی و سلامت رونمایی شد.

کمک به بهبود درک و گفتار کودکان طیف اتیسم، توانمند سازی کودکان خاص و آموزش مهارت های خودیاری به همه کودکان هدف اصلی این مجموعه بازی است.

تیم قهرمان کوچولو قصد دارد با به کارگیری محیط های شبیه سازی بومی و بازی های تعاملی و با استفاده از اخرین تکنولوژی ها ، فناوری را در راه توانبخشی به کار گیرد.

No Comments

نوشتن دیدگاه

x