بازدید معاون محترم وزیر فناوری از قهرمان کوچولو


جناب آقای دکتر خرم الدین، معاون محترم وزیر فناوری و نوآوری از مجموعه قهرمان کوچولو در هاب شیراز بازدید کردند و مجموعه بازی های قهرمان کوچولو را روشی نوین در کمک به کودکان برشمردند.


امیدواریم روزی برسد که همه قهرمان کوچولو را به عنوان یک بازی مفید و موثر در کمک به کودکان بشناسند و هیچ کودکی در هیچ کجای ایران زمین از خدمات آموزشی و توانبخشی با کیفیت محروم نماند
۲۹ دی ۱۴۰۰

No Comments

نوشتن دیدگاه

x