قهرمانان

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula consectetur dolor non nulla porttitorcondimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur

Learn More
Animation One
Animation Two

Upcoming Events

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

۰۸ Oct

روز جهانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

  • Time: هشت اکتبر برابر با ۱۶ مهرماه
  • Location:
۱۵ May

روز جهانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

  • Time: پانزده می برابر با ۲۵ اردیبهشت
  • Location:
۰۲ Apr

روز جهانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

  • Time: دوم اوریل برابر با ۱۳ فروردین
  • Location:Melbour
۰۳ Dec

روز جهانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

  • Time: سوم دسامبر برابر با ۱۲ آذر ماه
  • Location:
۱۰ Nov

روز جهانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

  • Time: ده نوامبر برابر با ۱۹ آبان
  • Location:
Animation one
Animation Three
Animation Images
شمارش معکوس تا شروع تخفیف ها

شمارش معکوس تا شروع تخفیف ها

Days

Hours

Minutes

Seconds

رویدادها

مناسبت‌های بین‌المللی فرصتی برای آموزش عموم مردم در باره موضوعات مورد توجه، همسو کردن اراده و منابع سیاسی برای رسیدگی به مشکلات جهانی و تقویت دستاوردهای بشریت در این زمینه هاست. ما تلاش میکنیم رویدادهای مرتبط با قهرمانان کوچک را با شما جشن بگیریم.

 

 

Feature Images

۰۸ Oct

روز جهانی کودک

هشت اکتبر برابر با ۱۶ مهرماه

۱۵ May

روز جهانی خانواده

پانزده می برابر با ۲۵ اردیبهشت

۰۲ Apr

روز جهانی اتیسم

دوم اوریل برابر با ۱۳ فروردین

۰۳ Dec

روز جهانی توانیابان

سوم دسامبر برابر با ۱۲ آذر ماه

Animation one
Animation Two
Animation Three
x